Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Stöd till nyanlända

Migrationsverket och länsstyrelserna ansvarar för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot flyktingar. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta och samordna en individuellplan för att etablera sig i Sverige. De ansvarar även för utbetalning av etableringsersättning som utförs av försäkringskassan.

Ydre kommun tar årligen emot kvoten som är tilldelad inom anvisningslagen. Professionen Integration och inkludering på Resursteamet arbetar på anvisningar från Migrationsverket. Det innebär att kommunen får en viss kvot (antal personer) per år som ska mottas och bli introducerade i kommunen. Kartläggning och genomförandeplaner upprättas och det är för att öka varje individs inflytande över sin situation. Teamet samarbetar med flera av kommunens förvaltningar så som bostadsbolaget, skolan, barnomsorgen, socialkontoret och när så behövs med äldrevården. Detta för att göra det så bra som möjligt för individen eller familjen.

Under etableringstiden, 2 år, finns Resursteamets personal som stöd för varje individ och även för familjer. Personer eller familjer som flyttar in själva till kommunen har möjlighet att få stöd på liknande sätt, även om resurserna är något begränsad.


tipsprommenad

Resursteamet

Behandlare Öppenvård Birgitta Karlsson:
Telefon: +46 381 66 11 09

Senast uppdaterad