Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Resebidrag

Du som är folkbokförd i Ydre och studerar på Högskola eller Universitet kan ha rätt till resebidrag för kollektivtrafikresor.

För att vara berättigad till resebidrag gäller att man:

  • Ska vara boende och folkbokförd i Ydre kommun
  • Bedriver högskole/universitetsstudier på heltid (30 poäng/termin)
  • Dagpendlar till högskoleorten

Resebidraget gäller för halva biljettpriset och beviljas för resor under tiden 15 augusti till 15 juni samt under högst åtta terminer per individ. Inom Östgötatrafiken finns möjlighet att köpa årskort innebärande att man betalar för nio månader men kortet gäller för 12 månader. Studerande som väljer att köpa årskort får ersättning med 50 procent av vad årskortet kostar.

Resebidraget avser studenter som dagpendlar till högskoleorten, resebidrag för hemresor vid veckopendling godtas därför inte. En bedömning görs också av vad som anses vara rimligt avstånd för pendling. Exempelvis är Jönköping, Linköping och Växjö högskole-/universitetsorter som uppfyller kravet.

Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, komvux eller Folkhögskolekurser etc.

För att bli beviljad resebidrag för kollektivtrafikresor måste man fylla i en ansökningsblankett.

För att intyga att man studerar på Högskola/universitet krävs ett underskrivet registreringsintyg från den institution där man studerar varav det framgår att studierna bedrivs på heltid samt terminens längd. Vidare gäller att studieresultatet ska uppfylla reglerna för CSN (Centrala studiestödsnämnden) stöd för heltidsstudier. Utbetalning sker terminsvis i efterskott och blanketten tillsammans med intyg inlämnas efter varje termin tillsammans med kvitto på betalda biljetter/kort. Rabatten utbetalas således en gång per termin. Kontroll kommer att ske mot kommunens invånarregister för att säkerställa att sökanden är folkbokförd i kommunen.

Ansökningsblanketten tillsammans med de ovannämnda handlingarna insänds till Ydre kommun, Barn och utbildningsförvaltningen 573 74 Ydre. Resebidrag betalas ut i juni och december månad.

Du ansöker om resebidrag via blanketten nedan.

Senast uppdaterad