Gå till innehåll
Sök

Hemsjukvård

En god upplevd hälsa är viktigt med möjlighet till goda livsvillkor och levnadsvanor. Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen, ska äldre ha möjligheten att leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag. Man ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och alltid bemötas med respekt, med tillgång till en god vård och omsorg.

Vid akut livshotande sjukdom eller skada kontakta alltid 112

tipsprommenad

hemsjukvårdschef

Telefon: +46 381 66 11 11

E-pos: cecilia.rydberg@ydre.se

tipsprommenad

TF Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon: +46 381 66 11 72

E-post: anna.carlbom@ydre.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Telefon: +46 381 66 11 11 

E-post: cecilia.rydberg@ydre.se

Senast uppdaterad