Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kommunala bolag och kommunalförbund

Det finns några bolag som ägs, helt eller delvis, av Ydre kommun

  • Ydrebostäder (100 %) är ett helägt kommunalt bostadsbolag.
  • Smånet (25 %) är ett förvaltningsbolag som förvaltar kommunens aktier i VÖKBY Bredband AB.

Ydre kommun är medlemmar i två kommunalförbund

  • Kommunalförbundet ITSAM som sköter IT-drift och utveckling av IT-verksamheten i Ydre, Boxholm, Kinda, Ödeshög, Åtvidaberg och Vimmerby kommuner.
  • Sydarkivera har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering, digitala arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. Sydarkivera är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för förbundsmedlemmarna. Uppdraget definieras i förbundsordningen. Sydarkiveras uppdrag är indelat i bastjänster och anslutande tjänster.

Senast uppdaterad