Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kontroll av avlopp i Ydre kommun

Det pågår en inventering och koordinatsättning av små avlopp och vattenbrunnar i Ydre kommun.

Varför ska enskilda avlopp kontrolleras?

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannars vattenbrunn. Utsläppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra till att sjöar och vattendrag växer igen. Genom inventering och koordinatsättning lokaliseras bland annat avlopp som behöver åtgärdas och vattenbrunnar som behöver skyddas. Det underlättar även för slamtömning och räddningstjänst.

Det är du som fastighetsägare som är skyldig att se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller lagens krav. Vet du redan nu att din anläggning inte lever upp till kraven? Då är det din skyldighet att omedelbart åtgärda detta. Glöm inte att först lämna in en ansökan/anmälan till Myndighetsnämnden för byggnation och miljö!

Om brister upptäcks vid inventeringen kan Myndighetsnämnden för byggnation och miljö fatta ett beslut om utsläppsförbud.

Ett befintligt enskilt avlopp i Ydre kommun ska generellt klara normal skyddsnivå. Normal skyddsnivå klaras i regel vid slamavskiljning och infiltration eller markbädd. Bara slamavskiljning och utsläpp till dike eller stenkista är inte tillräckligt.

Senast uppdaterad