Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Krisgrupp POSOM

För att möta en situation där många kommunbor känner stark oro eller har ett akut behov av stöd finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och kriser (POSOM).

POSOM:s uppdrag är att ge emotionellt första hjälp vid händelser där många människor är berörda och det vanliga nätverket och samhällets övriga resurser inte räcker till.

POSOM består av representanter från kyrkan, polisen, skolan, socialförvaltningen och kommunen men även av privatpersoner med uppgift att stödja och omhänderta drabbade personer.

POSOM-gruppen nås via jourhavande insatsledare Tranås/Ydre tel 070-688 82 50 eller SOS Alarm 112, jourhavande befäl, Räddningstjänsten i Ydre.

Under kontorstid kan POSOM-gruppen även nås via nedanstående kontaktpersoner:

Jonny Thuresson platschef räddningstjänsten

E-postadress: jonny.thuresson@ydre.se

0381/66 12 48

070-363 32 49

Henrik Nilsson, räddningschef

E-postadress: henrik.nilsson@tranas.se

0140-682 52

Senast uppdaterad