Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Syftet med en översiktsplan är att redovisa kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på användningen av mark och vatten.

Senast uppdaterad