Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Utbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning 2 timmar

Kursdeltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur han/hon kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall han/hon kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Hjärtlungräddning HLR 2 timmar

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering samt känna till hur en hjärtstartare används. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Hjärtlungräddning barn HLR 2 timmar

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering samt känna till hur en hjärtstartare används för barn. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Därutöver förmedlar vi andra utbildningar till utbildningsansvarig i Räddningstjänsten, Tranås.

Senast uppdaterad