Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hushållsavfall

"Hushållsavfall" är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Det är kommunen som har ansvaret för att ta hand om hushållsavfall.

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning. Den består av två delar, renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen.

I listan nedan kan du läsa utdrag gällande avfallshanteringen.

Ifall två eller tre närbelägna fastigheter med liten avfallsmängd önskar gemensam sopbehållare krävs en anmälan enligt 18 § (använd blankett ”Anmälan om gemensam sopbehållare”).

18 § Gemensam sopbehållare får efter anmälan till den renhållningsansvariga nämnden eller den som nämnden utsett anordnas för två eller tre närbelägna fastigheter med liten avfallsmängd. Avfallsmängden skall kunna rymmas i ett 190 liters kärl. Vid oklarhet om bestämmelsens tillämpning skall frågan hänskjutas till myndighetsnämnden byggnation och miljö för beslut.

Senast uppdaterad