Gå till innehåll
Sök

Hushållsavfall

"Hushållsavfall" är de sopor som normalt uppstår i ett hushåll. Det är kommunen som har ansvaret för att ta hand om hushållsavfall.

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning. Den består av två delar, renhållningsföreskrifterna och avfallsplanen.

Renhållningsordningen i sin helhet hittar du här.

I listan nedan kan du läsa utdrag gällande avfallshanteringen.

Senast uppdaterad