Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Stöd enligt SoL, Socialpsykiatri

Kommunens socialpsykiatri är riktad till dig med någon form av kognitiv funktionsnedsättning. En sådan nedsättning kan påverka din förmåga att klara av det dagliga livet, din förmåga att umgås med andra eller att arbeta och delta i aktiviteter.

Vi kan erbjuda boendestöd och sysselsättning i form av daglig verksamhet. Där ska du kunna känna gemenskap och känna trygghet i vardagen.

Vi planerar stödet tillsammans med dig för att det ska bli så anpassat som möjligt. Vi stärker upp dina förmågor och stöttar dig med det som kan kännas svårt.

Vill du läsa mer om boendestöd för personer med någon form av funktionsnedsättning och andra insatser inom området funktionsnedsättning gå till Resursteamet

Senast uppdaterad