Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Cirkulär kraftsamling

cirkulär modell

Istället för att tillverka, köpa och kassera saker, handlar Cirkulära affärsmodeller om att man utnyttjar allt som man tillverkat så länge det går.

Och när sakerna en dag är förbrukade så återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen.

Cirkulär ekonomi är helt enkelt ett modernare ord för kretslopp.

Vad kan vi göra i Ydre?

Nu är vi äntligen igång med arbetet som innebär en kraftsamling för att skapa ett mer cirkulärt och resurseffektivt Ydre / Östergötland. I arbetet samlar vi flera aktörer ur Östergötlands innovationsstödsystem med syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för näringslivet i länet att genomföra en grön omställning.

Som företag kan du få stöd i arbetet med att utveckla en mer resurseffektiv och hållbar materialproduktion samt öka värdet av underutnyttjade restströmmar.

Vi avser också arbeta med utveckling av strukturer som främjar utveckling av en bioekonomi samt stödja arbete med upphandling som ökar efterfrågan på cirkulära produkter.

Läs pressmeddelandet för satsningen

 

Cirkulär kraftsamling Östergötland

Senast uppdaterad