Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Lantbruk

Lantbruk är en så kallad ‘grön näring’, där många av samhällets viktigaste råvaror och varor produceras. De gröna näringarna dessutom livsviktiga för en levande landsbygd och för att nå en hållbar omställning. Med lantbruk menas verksamheter som exempelvis producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier, men även viss produktion av energiråvaror räknas hit.

Enligt lagen räknas djurhållande lantbruk och större växtodlingsföretag som miljöfarlig verksamhet, på grund av den stora påverkan verksamheten har på omgivningen. Det kan handla om påverkan på näringsutsläpp till mark och omgivande vatten, markanvändningen, avfallshantering, användning av kemikalier (rengöringsmedel, växtskyddspreparat, biocider etc) och petrokemiska produkter (oljor, drivmedel etc). Läs mer under här.

Kommunen bedriver miljöskyddstillsyn på lantbruk, samt hälsoskyddstillsyn när det gäller olägenheter för människors hälsa, på grund av djurhållning och annan s.k. miljöfarlig verksamhet. Det finns många lagar som reglerar lantbrukens verksamhet men många av de viktigaste reglerna finns i Miljöbalken. Genom att känna till reglerna så underlättas din verksamhet. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du är primärproducent kan du läsa mer här. Primärproducent är du om du producerar påvaror till livsmedelsmarknaden, t.ex. kött, fisk, mjölk, spannmål, grönsaker, bär, frukt, honung.

Senast uppdaterad