Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Ydres nya översiktsplan

Ny översiktsplan för Ydre kommun!

Översiktsplanen ska vara ett levande dokument som ses över minst en gång per mandatperiod. Med jämna mellanrum tas också en helt ny översiktsplan fram, när förutsättningarna ändrats så pass mycket att det behövs ett helt nytt dokument.

Ydre kommun är i startfasen med att ta fram en ny översiktsplan. Den aktuella översiktsplanen är antagen 2013 och kommunen har valt att arbeta fram en ny digital översiktsplan för Ydres framtida mark- och vattenanvändning. Det övergripande målet är att ta fram en översiktsplan som visar vägen mot ett hållbart och uthålligt samhälle där Ydres geografiska, näringslivs- och socioekonomiska fördelar och förutsättningar tillvaratas.

I framtagandet av en ny översiktsplan är bland det viktigaste att få in synpunkter om framtiden i Ydre från er som bor och verkar i kommunen. Just nu är vi i det första skedet av planprocessen där vi arbetar fram ett initialt förslag och samlar in så mycket information som möjligt som kan hjälpa oss att utforma planen. När första förslaget är framlagt är det möjligt att tycka till om planens innehåll. Det tar lång tid att ta fram en översiktsplan, målet är att ha en antagen plan under 2025.

Senast uppdaterad