Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan exempelvis ha rätt till en bostad med särskild service, personlig assistans eller daglig verksamhet.

tipsprommenad

Socialsekreterare/LSS-handläggare

Telefon:

Senast uppdaterad