Gå till innehåll
Sök

Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda. Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. Detta följs upp löpande under året och slutredovisas i årsredovisningen.

Hantering av kund- och leverantörsfakturor är en stor del i kommunens totala ekonomi.

Skriva

Senast uppdaterad