Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda. Kommunens ekonomin finansieras till största del via skatter och statsbidrag. Vissa verksaheter finansieras även delsvis eller helt av taxor och avgifter, t.ex. barnomsorg, äldreomsorg och den kommunala vattenförsörjningen och avfallshanteringen.

Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. Detta följs upp löpande under året och slutredovisas i årsredovisningen.

Senast uppdaterad