Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Överklaga beslut

Du vet väl att du som kommuninvånare har rätt att överklaga ett kommunalt beslut som du inte är nöjd med? Det finns två typer av överklaganden beroende på vilken typ av beslut som överklagas. Det ena är förvaltningsbesvär, det andra laglighetsprövning, tidigare kallat kommunalbesvär.

Alla överklaganden måste vara skriftliga och inskickade senast tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Efter tre veckor har beslutet vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas (detta gäller dock ej vissa fall av förvaltningsbesvär).

Har du frågor om hur du överklagar ett beslut kontakta Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef
telefon 0381-66 12 13, 070-301 93 13 eller
e-post: charlotte.gremar-engdahl@ydre.se

Senast uppdaterad