Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Nämndorganisation

Kommunstyrelsen ansvarar för driften av all kommunal verksamhet till exempel barnomsorg, utbildning och äldrevård, kulturverksamhet, fritidsfrågor och miljövård. Kommunstyrelsen har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Det finns också två myndighetsnämnder — Myndighetsnämnden socialtjänst och skola, samt Myndighetsnämnden byggnation och miljö som beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild inom respektive område det vill säga fattar beslut om rättigheter eller skyldigheter. Nämnderna har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Nämndorganisation

Nämndorganisation

Senast uppdaterad