Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Asby förskola

Förskolan ligger centralt i Asby tätort och ligger i anslutning till fritidshemmet som vi har ett nära samarbete med.

Vi har en fin utegård med olika lekredskap som gungor, klätterställning och lekstuga.
Vår innemiljö inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken vilket innebär att miljön är uppbyggd så att barnens sinnen ska stimuleras.

Det viktigaste för oss är att barnen trivs, känner trygghet och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Förskolan består av två avdelningar: Rönnen och Björken.

Vuxen läser box för barn

avdelningen rönnen

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 21

pinnar

avdelningen björken

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 22

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Liselott Gullstrand, rektor

Senast uppdaterad