Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Livsmedelverksamhet hemma?

Vill du starta verksamhet i ditt eget kök? Det får man göra om man ändå uppfyller kraven i lagstiftningen, men det ställer extra krav på noggrannhet och kunskap. En förutsättning för att kunna ha sin verksamhet hemma är att man kan driva verksamheten på ett hygieniskt sätt och följa livsmedelslagstiftningen. Tänk på att det alltid är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att de livsmedel du producerar och släpper ut på marknaden är säkra. Förordning 852/2004 om livsmedelshygien är en av de viktigaste regelverk som ska följas när du planerar verksamheten.

Nedan hittar du mer information riktat till dig med en mindre verksamhet hemma. När du känner dig redo att starta så ska du anmäla det till kommunen i god tid innan du planerar att starta din verksamhet. Samhällsbyggnadskontoret tar ut en avgift registrering och tillsynsavgift när vi kontrollerar verksamheten. Alla verksamheter blir kontrollerade och besöken kan vara både anmälda och oanmälda.

Senast uppdaterad