Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Ydre kommun bygger på våra ledord: respekt, engagemang, ansvar och professionellt bemötande. Alla i kommunen ska få ett värdig åldrande är en grundbult för vår äldreomsorg.

Inom äldreomsorgen finns flera former av stöd, omsorg och vårdinsatser för dig som är i behov av detta. Det finns även olika stöd till dig som är anhörig. För att få stöd, omsorg och vård ska du alltid göra en ansökan om insatser till biståndhandläggare i kommunen. Även vid förändring av pågående vård- och omsorgsinsatser ska en kontakt med biståndshandläggare tas.

Skriva
Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson

eva-lotta.nilsson@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Susanne Dahlin

susanne.dahlin@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Senast uppdaterad