Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har en skyldighet att hålla sig informerad om sysselsättningen hos ungdomar i åldern 16–20 år som inte går i gymnasieskolan. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret eller uppföljningsansvaret och är tänkt som hjälp för dig som är mellan 16-20 år att hitta utbildning eller att komma vidare mot arbetsmarknaden.

Du som är folkbokförd i Ydre kommun och inte läst klart en gymnasieutbildning efter avslutad grundskola erbjuds studie- och yrkesvägledning för att återgå eller påbörja utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program. Du kan även erbjudas information, jobbsökaraktiviteter och praktik för att gå mot arbetsmarknaden samtidigt som du är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om det kommunala aktivitetsansvaret via Skolverket.

Senast uppdaterad