Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Studiestöd

Om du studerar på gymnasienivå och är 20 år eller yngre kan du få studiehjälp via CSN. Den består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även lärlingsersättning och Rg-bidrag.

Du som läser på en gymnasiesärskola kan inte få studie­bidrag, extra tillägg eller lärlingsersättning. I stället får du ett förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Om du studerar på en fristående gymnasiesärskola kan du dock få inackorderings­tillägg från CSN om du inte kan bo hemma.

Senast uppdaterad