Gå till innehåll
Sök

Resursteamet

Resursteamet ser till hela människan och utformar ett individuellt stöd till den enskilde utifrån dennes individuella behov. Utgångspunkten för Resursteamets arbete är att varje människa utifrån sina egna förutsättningar och behov kan ta ansvar för sitt liv, vilket kan leda till ett självständigt liv.

Resursteamet är en verksamhet som består av flera professioner.

Resursteamet vänder sig till barn, ungdomar, enskilda vuxna eller familjer.

Alla professioner arbetar med motiverande samtal.

Resursteamet arbetar på uppdrag från socialtjänsten.

Ansökan om bistånd till Resursteamets insatser görs hos socialsekreterare. Om hot och våld i nära relationer förekommer kan socialtjänst tillsammans med Resursteamet vara behjälplig med att ta kontakt med den professionen som behövs. Alla i Resursteamet arbetar under tystnadsplikt. Resursteamet är ingen myndighet men de har anmälningsplikt.

tipsprommenad

Resursteamet

Behandlare Öppenvård Birgitta Karlsson:
Telefon: 0381-66 11 09

Boendestödjare Öppenvård Gunilla Klint Armsköld: Telefon: 0381-66 12 12

Familjebehandlare Anna Karlsson:
Telefon: 0381-66 11 31

Familjebehandlare Therese Forssmed Svanberg, Telefon: 0381-66 12 91

Senast uppdaterad