Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Aktuella projekt

Bild Asby brygga

Asby udde

Sedan december 2022 är nätet i full drift med 325 anslutningar. Ytterligare anslutningar är möjliga att göra.

Bild med maskrosfält

österbymo-svinhult

Under 2022-2024 bygger Ydre kommun ut det befintliga fibernätet från Österbymo till den norra delen av Svinhults kyrkby.

Barn kastar basketboll vid Hestraskolan

Ydre Syd

Under 2024-2026 bygger Ydre kommun ut det befintliga fibernätet söder och öster om Svinhult samt till utspridda adresser längs väg 134.

Barn kastar basketboll vid Hestraskolan

Ydre mitt

Under 2024-2026 bygger Ydre kommun ut det befintliga fibernätet väster och norr om Östra Lägern.

Bredbandsstöd

Ydre kommun har i november 2023 beviljats bredbandsstöd för två projekt.

Ydre Syd: Utbyggnad av fibernät söder och öster om Svinhult samt till utspridda adresser längs väg 134.

Ydre Mitt: Utbyggnad av fibernät väster och norr om Östra Lägern.

Ydre kommun beviljades 2021 EU-finansierat bredbandsstöd för utbyggnad av fibernät sträckan Österbymo-Svinhult.

Genom årens lopp har det funnits flera olika varianter av bidrag för fiberutbyggnad, så kallat bredbandsstöd. Sedan 2020 är det Post- och telestyrelsen som ansvarar för bredbandsstöden i Sverige. Med bredbandsstödet följer flera krav som ska uppfyllas.

Senast uppdaterad