Gå till innehåll
Sök

Aktuella projekt

Bild Asby brygga

Asby udde

Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening slutför sitt utbyggnadsprojekt under hösten 2022.

Barn kastar basketboll vid Hestraskolan

hestra tätort

Grävarbete till alla tomter och anslutning av fler fastigheter till bredbandsnätet pågår till mars 2023.

Bild med maskrosfält

österbymo-svinhult

Under 2022-2024 byggs det befintliga fibernätet ut från Österbymo till den norra delen av Svinhults kyrkby.

Bredbandsstöd

Under 2021 sökte Ydre kommun EU-finansierat bredbandsstöd för fem olika projekt. Ett av dessa, utbyggnad av fibernät sträckan Österbymo-Svinhult, beviljades stöd. Under 2022 sökte Ydre kommun bredbandsstöd för två olika projekt, men tyvärr beviljades inget av dem stöd.

Även för 2023 kommer det finnas möjlighet att söka bredbandsstöd. Konkurrensen om stödpengarna är hård men Ydre kommun kommer göra en ansökan även 2023.

Genom årens lopp har det funnits flera olika varianter av bidrag för fiberutbyggnad, så kallat bredbandsstöd. Sedan 2020 är det Post- och telestyrelsen som ansvarar för bredbandsstöden i Sverige. Med bredbandsstödet följer flera krav som ska uppfyllas.

Senast uppdaterad