Gå till innehåll
Sök

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Det övergripande målet för svensk alkohol- och tobakspolitik är att främja folkhälsan genom
att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet skall nås genom
insatser för att minska den totala dryckeskonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende. Kommunen är tillsynsmyndighet för många av dessa verksamheter.

Lagarna om alkohol, tobak och läkemedel finns för att skydda allmänheten mot preparatens
skadeverkningar. Att sälja/servera beroendeframkallande produkter är en social ansvarsfull
uppgift och det är viktigt att de som tillhandahåller dem är kunniga och lämpliga för
uppgiften. De krav som skall uppfyllas regleras i:

Alkohollagen hittar du här.

Mer info kommer snart.


Senast uppdaterad