Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Demokrati

Som invånare i Ydre kommun har du många olika möjligheter att påverka. Förutom att du är välkommen att kontakta både tjänstemän och politiker i kommunen kan du också lämna in medborgarförslag till kommunen. Mer information om detta hittar du i menyn till vänster.

I Ydre kommun jobbar vi ständigt för att utveckla och förbättra den demokratiska dialogen. I anslutning till fem av fullmäktiges
6 årliga sammanträden har du som invånare möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda vid det som kallas allmänhetens frågestund. Besök fullmäktiges möten och utnyttja möjligheten att ställa frågor om den kommunala verksamheten!

Vid vissa fullmäktigemöten kommer det att ordnas så kallad "fri debatt" mellan ledamöterna. Detta innebär att ledamöterna sig emellan skall få möjlighet att även diskutera frågor som inte står på dagordningen just denna dags sammanträde.

Senast uppdaterad