Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Inför vistelse i Ydre kommun

Den som planerar att tillfälligt vistas i Ydre kommun och är i behov av hemtjänstinsatser och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser ska kontakta biståndshandläggare respektive hemsjukvård i sin hemkommun. Varje kommun har ansvar för utförande av hemtjänstinsatser och hemsjukvård för sina kommuninvånare och är också ansvarig för tillhörande kostnader, även då kommuninvånare tillfälligt vistas i annan kommun (Socialtjänstlagen, 2001:453, 2 a kap, 7§).

 

Skriva
Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson

eva-lotta.nilsson@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Susanne Dahlin

susanne.dahlin@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Senast uppdaterad