Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Rydsnäs förskola

Förskolan ligger i anslutning till fritidshemmet och vi har ett nära samarbete.

Vi har en utegård med olika lekredskap som gungor, rutschkana och lekstuga. Det är nära till både skog och sjö.

I vår verksamhet arbetar vi mycket med sång och musik, rim och ramsor, språket, gymnastik, teman, matematik och skapande. Vi är ute minst en gång per dag och ibland har vi utedagar.

Förskolan har två avdelningar: Puh och Tiger.

barn som lyssnar

avdelningen puh

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 43

pinnar

avdelningen tiger

Du når oss på telefonnummer: 0381-66 11 14

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på förskolan har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Liselott Gullstrand, rektor

Senast uppdaterad