Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Nyheter Samhällsutveckling och planering

 • · Samhällsutveckling och planering

  Information angående faktura för VA och renhållning!

  Utskicket av senaste faktura för VA och renhållning har blivit försenat till kunder som har anmält e-faktura i sin internetbank. Fakturan kommer denna gång istället i den...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Vattenläcka i Hestra!

  Alla områden i Hestra berörs av läckan.Vi ber er att vara sparsamma med dricksvattnet.Felsökning pågår. MvhVA GATA PARK

 • · Samhällsutveckling och planering

  Dispens från krav på insamling av matavfall

  Från den 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Naturvårdsverket har med stöd av 3 kap. 1 b § avfalls...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Ydre kommun välkomnar Anna Barenghi som kommunarkitekt.

  Som kommunarkitekt kommer Anna att arbeta med gestaltningsfrågor för hela kommunen och särskilt vara med i projekt kring utveckling av Ydres tätorter samt nya bostadsområ...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Åk kollektivtrafik med körkortet som biljett den 21 september

  Den 16-22 september är det åter dags för Europeiska mobilitetsveckan – ett EUinitiativ som syftar till att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och
  transporter.
  I å...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Kommunen stämmer av registret för renhållning.

  Fastighetsägare som av någon anledning hittills inte har betalat den av kommunfullmäktige beslutade grundavgiften för permanent- eller fritidshus kommer att få en sådan a...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Kungörelse Detaljplan Torpa

  Detaljplan för Torpa 1:72 m.fl, Ydre kommun, Östergötlands länSyftet med detaljplanen är att reglera pågående markanvändning samt att möjliggöra ny bebyggelse i form av l...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Nu finns sammanställningen av enkätsvaren för Ydres nya översiktsplan att ta del av!

  Sammanställningen är uppdelad i fem teman som bearbetats fram från era svar. Temana är boendemiljö, resande, kommunal service och kommunal verksamhet, kommersiell service...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Inbjudan till dialogmöte om skolskjuts, färdtjänst och kollektivtrafik

  Kom och berätta om dina behov, önskemål och synpunkter angående skolskjuts, färdtjänst och kollektivtrafik.På plats kommer personer från skolan, socialförvaltningen och s...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Enkäten går ej längre att fylla i

  Nu är den tidiga dialogen avslutad för Ydre kommuns nya översiktsplan och det går inte längre att svara på enkäten.Stort tack till alla er som har lämnat synpunkter angåe...

 • · Samhällsutveckling och planering

  Hjälp oss att spara vatten!
  Bevattningsförbud i Ydre kommun

  Lågt grundvatten
  Bevattningsförbudets innebörd.Det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:
  • Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslan...

Senast uppdaterad