Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Trafik och gata

Belysning

Kommunens gatubelysning kontrolleras av entreprenör fem gånger om året. Minst tre lampor i en följd ska ha slocknat för att belysningen ska åtgärdas vid någon annan tidpunkt än dessa kontroller.

Skötsel av gator

Tekniska kontoret ansvarar för underhållet av det kommunala vägnätet, totalt en sträcka på 20 kilometer. Varje år läggs ny asfalt för cirka 400 000 kronor på kommunens gator. Det som nöter mest på vägarna är inte trafiken utan väder och vind.
Vintertid ombesörjer entreprenörer plogning och sandning, medan kommunens egna anställda sköter sandupptagningen på våren. Kommunen informerar alltid på webbplatsen och i lokalpressen när sandupptagning ska ske.

Karin Dahlin

Senast uppdaterad