Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Hestra Fritidshem

Vår verksamhet är belägen vid Hestra skola. Vi har närhet till en varierande och vacker natur.

Fritidshemmets verksamhet bedrivs i samarbete med förskoleklassen och skolan då personal arbetar i dessa verksamheter under skoldagen. Vi samverkar också med Hestra förskola.

 

gunga

Hestra fritidshem

Besöksadress: Olstorpsvägen 5, 573 95 Ydre

Telefon: 070-661 26 93

Läs mer om vår trygghetsplan

Skolledningens ställningstagande


Skolledningen tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling.
Alla som arbetar på Ydre kommuns fritidshem har ett gemensamt ansvar för att alla elever och vuxna, ska kunna känna sig trygga och bli bemötta och behandlade med respekt.
Trygghetsplanen ligger till grund för vårt ständigt pågående värdegrundsarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ är unik och okränkbar.

Camilla Rembsgård, rektor

Senast uppdaterad