Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Folkhögskola

Folkhögskolan är en form av vuxenutbildning och vänder sig i första hand till vuxna som är 18 år eller äldre. Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att deltagarna själva väljer att gå på folkhögskola och att kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen.

Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling. Folkhögskolans kurser utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. På folkhögskola är samtal och diskussioner viktiga och kursdeltagarna lär av varandra.

Något som utmärker folkhögskolan är samtal och gemensamt lärande i grupp. Det är vanligt att arbeta både praktiskt och teoretiskt i projekt. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och de får själva vara med och påverka sin utbildning.

Senast uppdaterad