Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Food For Life

foodforlife

Food for Life koceptet kommer ursprungligen från England. Arbetet med att utveckla måltidsverksamheten inom kommunen med stöd av konceptet startade 2017 efter att kommunerna, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Ydre gemensamt antagit att man skulle arbeta med konceptet ”Food for Life”.

Food for Life innebär ökad andel närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna och inkluderar också kunskap om hur maten odlas/produceras. Food for Life innebär också ett lärande om hälsosamma och hållbara matvanor för att grundlägga goda levnadsvanor och skapa medvetna konsumenter.

Mat är påtagligt och konkret för barnen och därför lätt att knyta an kunskap till. Grundsynen är att ta tillvara all kunskap som finns kring odling, livsmedelsproduktion och lägga fokus på den pedagogiska måltiden. Genom att ta tillvara den resurs som måltiden utgör bidrar man till ett ökat lärande och till att skapa trivsel och gemenskap. Integrering av måltiden i verksamheten är något som Livsmedelsverket och Skolverket anger att kommunerna ska arbeta med. Food For Life knyter an till Livsmedelsverkets måltidsmodell för offentliga måltider, Östergötlands regionala livsmedelsstrategi samt Agenda 2030, för att nämna några nationella och regionala styrdokument.

Senast uppdaterad