Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Matförgiftning och klagomål

Har du eller någon annan blivit sjuk av mat på restaurang/cafe, från butik, eller av kranvatten? Då ska du kontakta kommunen så snart du kan. Ditt samtal kan förhindra att andra blir sjuka. Du kan anmäla missförhållanden anonymt, men tänk på att alla mail och papper som inkommer till kommunen är offentliga handlingar, så vill du ställa frågor eller anmäla något anonymt, så ring oss.

Har du akuta besvär så ska du kontakta sjukvården på 112, eller sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Ungefär 500 000 personer drabbas av matförgiftning i Sverige varje år. Ungefär hälften blir sjuka av mat hemma.

Matförgiftning beror oftast på dålig hantering av livsmedel. Du kan undvika att bli sjuk genom att hantera mat och dryck på rätt sätt och genom att tvätta händer och använder rena redskap noga. Det finns många olika mikroorganismer som kan orsaka matförgiftningar. Bland annat norovirus som orsakar vinterkräksjuka och bakterier som salmonella och campylobacter. Alla dör inte av desinfekteringsmedel. Det finns även giftiga ämnen som kan orsaka matförgiftning, som rester av bekämpningsmedel eller toxiner som bildas i livsmedel under särskilda förhållanden, till exempel solanin i potatis. Gifter kan även bildas av mikroorganismer som bakterier, mögelsvampar och alger.

När miljökontoret får in en anmälan om misstänt matförgiftning startar vi en utredning. Vi försöker tillsammans med anmälaren och den verksamheten det berör att ta reda på möjliga orsaker, exempelvis genom att kartlägga vad den drabbade personen har ätit de senaste dagarna och om fler personer blivit dåliga. I vissa fall besöker vi verksamheten och pratar med personal på plats. Det kan ibland vara svårt att hitta orsaken till en misstänkt matförgiftning.

Misstänker du att kraven på livsmedelshantering inte uppfylls, eller om du har andra klagomål på en livsmedelsverksamhet i kommunen så kan du kontakta oss här.

Har du frågor eller synpunkter relaterade till kommunalt dricksvatten så kan du kontakta VA-avdelningen. Om dina synpunkter gäller kost i offentliga verksamheter så är det kostenheten du ska kontakta.

Skriva
Camilla Tjäder

Miljö- och livsmedelsinspektör
Sara Jonsson
sara.jonsson@ydre.se
0381-66 12 92

Senast uppdaterad