Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Uppsökande verksamhet

Ydre kommun bedriver uppsökande verksamhet bland kommunens äldre. Detta för att alla äldre ska känna sig trygga, få information och en kontakt med kommunen.

Den uppsökande verksamheten vänder sig till alla äldre i kommunen som är 80 år och inte har tidigare insatser. Då får man hem ett brev där det erbjuds skriftlig information, ett telefonsamtal eller ett hemsök. De personer som inte återkopplar på brevet får ett uppföljningssamtal.

Informationen som lämnas berör vad Ydre kommun har för äldreomsorg, färdtjänst och upplysning om var man ska vända sig om behov av stöd uppstår.

 

tipsprommenad

Anhörighsamrodnare och väntjänst

Telefon: +46 381 66 12 00

Senast uppdaterad