Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Detaljplanering

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen. Inom begreppet inryms samhällsplanering vilket innebär att kommunen planerar i samråd med kommuninvånarna, myndigheter och andra intressenter och beslutar om samhällets utformning.

Det finns olika typer av planer i en kommun; översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Senast uppdaterad