Gå till innehåll
Sök

Österbymo-Svinhult

Logotyp EU-symbol med texten Finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU 

Vi förbereder med fiberslang till fastigheterna i projektområdet samt installerar fiber hos dem som beställer en anslutning. De första anslutningarna beräknas ske under 2023 och projektet ska vara färdigställt i november 2024.

Bild med maskrosfält

apr-nov 2022 projektering

Utsättning var det ska grävas utmed de större vägarna och fram till hustomter. Projektering av grävning på hustomter.

jan-maj 2023 schaktarbete

Kontakt med fastighetsägare tas inför grävning på tomt. Grävning är till stor del klar till sommaren. Inväntar tillstånd för schakt på två ställen utmed stamledningen.

maj-jun 2023 fiberblåsning

I slutet av maj påbörjas arbetet med att blåsa i fiberkabel på olika sträckor i spridningsnätet.

aug 2023 svetsarbete

sep 2023 installation

Kan bli senarelagt. Om all grävning inte är klar innan sommaren (pga inväntar tillstånd) är det troligt att installationerna sker senare än september.

Beställ anslutning

Projektet utgår från de beställningar som inkommit i augusti 2022. Vill du i efterhand beställa anslutning till någon av fastigheterna som berörs (se nedan), kontakta ellinor.farg@ydre.se, 0381-66 11 04.

I november 2021 beviljades Ydre kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet från Österbymo fram till den norra delen av Svinhults kyrkby. Den budgeterade kostnaden för projektet är cirka 5 miljoner kronor. Det beviljade stödet är på knappt 2 miljoner kronor.

Aktuella fastigheter i projektet


Fastighet

Anslutningsadress/
adressplats

Ydre Bona 1:8

Ryssmålen Soldattorpet 1

Ydre Bona 1:8

Ryssmålen 1

Ydre Bräng 2:2

Lilla Bräng 1

Ydre Bräng 2:4

Lilla Bräng 2

Ydre Bräng 5:5

Frostås 1

Ydre Bräng 5:7

Stora Bräng 2

Ydre Bräng 5:7

Stora Bräng 3

Ydre Gnottnehult 1:2

Ibo 1

Ydre Gnottnehult 1:3

Mjöshult 1

Ydre Gnottnehult 2:11

Hultet 1

Ydre Gnottnehult 2:2

Pimpshemmet 1

Ydre Gnottnehult 2:7

Gnottehult 1

Ydre Gnottnehult 2:7

Gnottnehult 2

Ydre Gnottnehult 2:8

Elmershult 1

Ydre Gnottnehult 2:9

Stora Bräng 1

Ydre Gnottnehult 3:1

Jonstorp 1

Ydre Gnottnehult 3:2

Gudmundshem 1

Ydre Gnottnehult 4:1

Kallån 1

Ydre Grindsbo 1:4

Grindsbo Övre Norrgården 1

Ydre Grindsbo 1:4

Grindsbo Övre Sörgården 1

Ydre Grindsbo 1:4

Grindsbo Övre Sörgården 2

Ydre Grindsbo 1:5

Grindsbo Smedjebacken 1

Ydre Grindsbo 1:6

Grindsbo Nedre Norrgården 1

Ydre Grindsbo 1:7

Grindsbo Östergården 1

Ydre Grindsbo 1:8

Grindsbo Övre Sörgården 3

Ydre Grindsbo 2:6

Grindsbo Hagaborg 1

Ydre Gällerstena 1:14

Gällerstena Mossen 1

Ydre Gällerstena 1:7

Gällerstena Stenkullen 1

Ydre Humleåsen 1:3

Humleåsen 1

Ydre Humleåsen 1:3

Humleåsen 2

Ydre Humleåsen 1:3

Humleåsen 3

Ydre Skarparp 1:2

Stora Skarparp 2

Ydre Skarparp 1:2

Stora Skarparp 1

Ydre Skarparp 1:3

Lilla Skarparp 1

Ydre Sprängsbo 1:2

Sprängsbo 1

Ydre Sprängsbo 1:3

Sprengsboda 1

Ydre Sprängsbo 1:4

Krygen 2

Ydre Sprängsbo 1:4

Krygen 1

Ydre Stekarp 1:4

Stekarp 1

Ydre Stekarp 1:4

Stekarp 2

Ydre Svinhult 1:10

Svinhult Haga 1

Ydre Svinhult 1:12

Svinhult Kooperativa 1

Ydre Svinhult 1:13

Svinhult Gula Huset 1

Ydre Svinhult 1:14

Mangårdsbyggnad Svinhult Södergård 1

Ydre Svinhult 1:3

Arrendatorsbostad Svinhult Södergård 2

Ydre Svinhult 1:4

Svinhult Ekäng 1

Ydre Svinhult 1:6

Svinhult Opplunda 1

Ydre Svinhult 1:6

Svinhult Opplunda 2

Ydre Svinhult 1:8

Svinhult Ängslund 1

Ydre Svinhult 1:9

Svinhult Tallgården 1

Ydre Svinhults-rås 1:3

Rååshemmet 1

Ydre Svinhults-rås 1:4

Rååshemmet 2

Ydre Svinhults-rås 1:5

Svinhult Råås 1

Ydre Svinhults-rås 1:5

Svinhult Råås 2


Senast uppdaterad