Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Österbymo-Svinhult

Logotyp EU-symbol med texten Finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU 

Vi förbereder med fiberslang till fastigheterna i projektområdet samt installerar fiber hos dem som beställer en anslutning. De första anslutningarna beräknas ske under 2023 och projektet ska vara färdigställt i november 2024.

Bild med maskrosfält

apr-nov 2022 projektering

jan-maj 2023 schaktarbete

maj-jun 2023 fiberblåsning

aug 2023 svetsarbete

OKT 2023 installation

Installation hos kunderna sker i oktober, direkt efter det kan ett abonnemang startas. Vilka leverantörer som finns tillgängliga syns här.

Beställ anslutning

Projektet utgår från de beställningar som inkommit i augusti 2022. Vill du i efterhand beställa anslutning till någon av fastigheterna som berörs (se nedan), kontakta ellinor.farg@ydre.se, 0381-66 11 04.

I november 2021 beviljades Ydre kommun EU-finansierat bredbandsstöd Next Generation EU för utbyggnad av det befintliga fibernätet från Österbymo fram till den norra delen av Svinhults kyrkby. Den budgeterade kostnaden för projektet är cirka 5 miljoner kronor. Det beviljade stödet är på knappt 2 miljoner kronor.

Aktuella fastigheter i projektet


Fastighet

Anslutningsadress/
adressplats

Ydre Bona 1:8

Ryssmålen Soldattorpet 1

Ydre Bona 1:8

Ryssmålen 1

Ydre Bräng 2:2

Lilla Bräng 1

Ydre Bräng 2:4

Lilla Bräng 2

Ydre Bräng 5:5

Frostås 1

Ydre Bräng 5:7

Stora Bräng 2

Ydre Bräng 5:7

Stora Bräng 3

Ydre Gnottnehult 1:2

Ibo 1

Ydre Gnottnehult 1:3

Mjöshult 1

Ydre Gnottnehult 2:11

Hultet 1

Ydre Gnottnehult 2:2

Pimpshemmet 1

Ydre Gnottnehult 2:7

Gnottehult 1

Ydre Gnottnehult 2:7

Gnottnehult 2

Ydre Gnottnehult 2:8

Elmershult 1

Ydre Gnottnehult 2:9

Stora Bräng 1

Ydre Gnottnehult 3:1

Jonstorp 1

Ydre Gnottnehult 3:2

Gudmundshem 1

Ydre Gnottnehult 4:1

Kallån 1

Ydre Grindsbo 1:4

Grindsbo Övre Norrgården 1

Ydre Grindsbo 1:4

Grindsbo Övre Sörgården 1

Ydre Grindsbo 1:4

Grindsbo Övre Sörgården 2

Ydre Grindsbo 1:5

Grindsbo Smedjebacken 1

Ydre Grindsbo 1:6

Grindsbo Nedre Norrgården 1

Ydre Grindsbo 1:7

Grindsbo Östergården 1

Ydre Grindsbo 1:8

Grindsbo Övre Sörgården 3

Ydre Grindsbo 2:6

Grindsbo Hagaborg 1

Ydre Gällerstena 1:14

Gällerstena Mossen 1

Ydre Gällerstena 1:7

Gällerstena Stenkullen 1

Ydre Humleåsen 1:3

Humleåsen 1

Ydre Humleåsen 1:3

Humleåsen 2

Ydre Humleåsen 1:3

Humleåsen 3

Ydre Skarparp 1:2

Stora Skarparp 2

Ydre Skarparp 1:2

Stora Skarparp 1

Ydre Skarparp 1:3

Lilla Skarparp 1

Ydre Sprängsbo 1:2

Sprängsbo 1

Ydre Sprängsbo 1:3

Sprengsboda 1

Ydre Sprängsbo 1:4

Krygen 2

Ydre Sprängsbo 1:4

Krygen 1

Ydre Stekarp 1:4

Stekarp 1

Ydre Stekarp 1:4

Stekarp 2

Ydre Svinhult 1:10

Svinhult Haga 1

Ydre Svinhult 1:12

Svinhult Kooperativa 1

Ydre Svinhult 1:13

Svinhult Gula Huset 1

Ydre Svinhult 1:14

Mangårdsbyggnad Svinhult Södergård 1

Ydre Svinhult 1:3

Arrendatorsbostad Svinhult Södergård 2

Ydre Svinhult 1:4

Svinhult Ekäng 1

Ydre Svinhult 1:6

Svinhult Opplunda 1

Ydre Svinhult 1:6

Svinhult Opplunda 2

Ydre Svinhult 1:8

Svinhult Ängslund 1

Ydre Svinhult 1:9

Svinhult Tallgården 1

Ydre Svinhults-rås 1:3

Rååshemmet 1

Ydre Svinhults-rås 1:4

Rååshemmet 2

Ydre Svinhults-rås 1:5

Svinhult Råås 1

Ydre Svinhults-rås 1:5

Svinhult Råås 2


Senast uppdaterad