Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Om sjön Sommen

Sommen är en så kallad klarvattensjö, vilket innebär att den är näringsfattig och har ett klart vatten.

FISK

Tack vare att Sommen består av både djupa och grunda partier finns det hela 22 fiskarter som lever i sjön. En av dessa är sommenrödingen, som funnits kvar i Sommen sedan istiden.

FÅGEL

Det finns även många fåglar som trivs i Sommen och dess omgivningar. Storlommen och fiskgjusen är två arter som är typiska för sjön. Sedan 2007 häckar pilgrimsfalken återigen i Sommen.

NATUR

Omgivningarna runt Sommen består till stora delar av branta hällmarker bevuxna med tall. På några av sjöns strandklippor växer stor sandlilja, vilket är en rödlistad, starkt hotad, art.

Sommakoa

Sommakoa

SÄGEN

Enligt legenden var det urkon (Sommakoa) som skapade Sommen genom att vildsint sparka upp stora sprickor i berget och sedan fylla dem med sin mjölk.

Med en geologs sätt att se på saken har sprickorna i berggrunden bildats genom jordskalv och erosioner för flera miljoner år sedan. Inlandsisarna och efterföljande erosioner och vitringar har sedan format landskap som utgör Sommen i dag.

Senast uppdaterad