Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kommunalt vatten

Det finns nio vattenverk i Ydre. Det kommunala vattnet tas från grundvattentäkter, med ett undantag — i Rönnäs tas vattnet från sjön Sommen. Drygt 50 procent av Ydreborna är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, det vill säga den del av befolkningen som bor i någon av tätorterna. Cirka 2000 Ydrebor bor i glesbygd och har eget vatten.

Vattenverk på följande orter:

Österbymo, Rydsnäs Asby, Hestra, Norra Vi, Forsnäs, Kammarp, Rönnäs, Svinhult samt en tryckstegringsstation i Tullerum.

Karin Dahlin

Senast uppdaterad