Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Anhörigstöd och väntjänst

Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika former av insatser som kan underlätta vardagen för dig som har någon närstående som är sjuk, i behov av vård eller har en funktionsnedsättning. Det finns olika former av stöd. Insatserna som kommunen tillhandahåller är biståndsbedömda och då kontaktas kommunens biståndshanläggare. Utöver detta finns servicestöd, då kan du vända dig till kommunens anhörigsamordnare.

Insater kan exempelvis vara:

  • Avlösning i hemmet
  • Växelvård/Korttidsplats
  • Dagverksamhet för din närstående

Insatser som ges som service är exempelvis:

  • Anhörigträffar
  • Anhörigcafé
  • Seniorverksamhet

Väntjänst

Väntjänsten är till för att göra vardagen roligare och öka den sociala samvaron för äldre. Tjänsten är ett komplement till kommunens vård och omsorg, och kan ge trygghet vid exempelvis följa med när du ska till frisören.

Uppdraget för väntjänsten är helt ideell och ersätter inte kommunens hemtjänst när det gäller omsorgsbehov. Väntjänsten kan exempelvis:

  • Besöka dig
  • Promenera tillsammans
  • Ringa samtal

 

tipsprommenad

AnhörighsamORdnare och väntjänst

Telefon: +46 381 66 12 00

Senast uppdaterad