Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola

Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola har till uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:

  • Socialtjänstens område
  • Kommunens hälso- och sjukvård
  • Äldre- och handikappsomsorgens område
  • Det allmänna skolväsendet och förskolans område

Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskilda och juridiska personer. Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd, skolstyrelse eller barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande (Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola § 2).

Nämndens sammanträden är inte offentliga (Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola § 13).

För mer information om nämndens ansvarsområde, uppdrag och bestämmelser se nedanstående reglemente.

Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola Pdf, 48 kB.

Senast uppdaterad