Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar kan vara synliga för omgivningen men lika ofta osynliga. Du som har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen. Socialkontoret hjälper till att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ditt liv så självständigt och aktivt som möjligt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS ger dig rätt till särskild hjälp och ställer krav på att du ska ha goda levnadsvillkor. Alla insatser enligt denna lag är kostnadsfria.

Här hittar du lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialtjänstslagen (SoL)

Du har rätt att leva ett värdigt liv och känna dig tillfreds. Det gäller oavsett var i kommunen du bor eller vill bo och vilken boendeform som det gäller enligt SoL.

Här hittar du socialtjänstlagen.

tipsprommenad

Socialsekreterare/LSS-handläggare

Telefontid 8:30 - 9:30

Telefon: +46 381 66 12 00

Senast uppdaterad