Gå till innehåll
Sök

Förvaltningsorganisation

Förvaltningar / Verksamheter

Övergripande chef för kommunförvaltningen är kommunchef Charlotte Gremar Engdahl

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Grundskola
 • Förskoleklass
 • Grundsärskola
 • Fritidshem
 • Förskola
 • Kulturskola
 • Gymnasium
 • Gymnasiesärskola
 • Vuxenutbildning
 • Studie- och yrkesvägledning

Förvaltningschef är skolchef Petra Sand

Socialförvaltningen

 • Äldre- och handikappomsorg
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Arbetsmarknad och integration

Förvaltningschef är socialchef Camilla Tjäder

Kommunledningsförvaltningen (4 områden)

Område 1:

 • Kansli
 • Näringsliv
 • Kommunikation
 • HR
 • Turism
 • Folkhälsa
 • Krisberedskap- och säkerhetsarbete
 • Räddningstjänst
 • Bredband

Förvaltningschef är kommunchef Charlotte Gremar Engdahl

Område 2: Ekonomi, kultur och fritd

Ekonomi / Upphandling - Chef Jonas Arpzell
Kultur / Bibliotek / Fritid - Chef Christine Åhström

Område 3, Tekniska:

 • Fastigheter
 • Lokalvård
 • Kost
 • VA/renhållning

Förvaltningschef/VD Ydrebostäder Pär Hellman

Område 4, Samhällsbyggnad:

 • Samhällsplanering
 • Bygglov
 • Naturum
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Naturum
 • Trafik

Förvaltningschef Samhällsbyggnadschefen Joakim Ekström

Förvaltningsorganisation

organisation

Senast uppdaterad