Gå till innehåll
Sök

Förvaltningsorganisation

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningschef
Kommunchef Charlotte Gremar Engdahl

 • Kansli
 • Ekonomi/upphandling
 • Näringsliv/ Kommunikation
 • HR
 • Turism
 • Folkhälsa
 • Bibliotek/kultur/fritid
 • Krisberedskap- och säkerhetsskydd, civilt försvar
 • Räddningstjänst
 • Bredband
 • Fastigheter/lokalvård
 • VA, gata, park
 • Avfall/renhållning
 • Fjärrvärme
 • Samhällsplanering
 • Bygglov
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Trafik
 • It / digitalisering
 • Naturum
Org schema kom led förv

Socialförvaltningen

Förvaltningschef
Socialchef Camilla Tjäder


 •  

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Skolchef Petra Sand


Senast uppdaterad