Gå till innehåll
Sök

Skattesater i Ydre kommun

Skattesatsen består av flera olika delar:

  • kommunalskatten som fastställs av Kommunfullmäktige
  • regionskatten som fastsälls av Region Östegötland för Ydre
  • begravningsavgift som beslutas av Kammarkollegiet
  • avgifter till trossamfund som beslutas av respektive samfund


Skattesatser 2023 per intjänade 100 kr
Kommunalskatt i Ydre kommun: 22,55 kr

Regionskatt i Östergötland: 11,55 kr

Begravningsavgift: 0,258 kr

Summa skatter exkl avgift till trosamfund: 34,358 kr

Tillkommer avgift för trosamfund:
Kontakta ditt trosamfund för aktuell avgift eller sök på t.ex. Skatteverkets hemsida.


Senast uppdaterad