Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Biståndshandläggning

Ydre kommun erbjuder olika former av stöd, omsorg och vård som ska göra det lättare för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möljligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

Insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndhandläggare och de är behovsprövade. Du ska även kontakta biståndshandläggare om du vill förändra pågående stöd-, omsorg- och vårdinsatser. Biståndshandläggare gör alltid en individuell prövning utifrån dina egna förutsättningar och hjälpbehov för att klara din vardag och för att tillgodose ditt behov.

Verksamheten regleras utifrån följande lagstiftning:

  • Socialtjänstlagen (SoL) reglerar medborgarnas rättighet till stöd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Det kan till exempel handla om behov av hjälp i hemmet, hjälp med ledsagning, kontaktperson och plats i särskilt boende.

Biståndshandläggaren tar emot ansökningar och anmälningar, utreder och beslutar om stöd, omsorg och hjälp utifrån individens behov.

tipsprommenad

Biståndshandläggare

Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Telefon: +46 381 66 12 00

Skriva
Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Eva-Lotta Nilsson

eva-lotta.nilsson@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Anna Carlbom

Biståndshandläggare
Susanne Dahlin

susanne.dahlin@ydre.se
+46 381 66 11 26
Telefontid 8:30 - 9:30, ej onsdagar

Senast uppdaterad