Gå till innehåll
Sök

Anslagstavlan

Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, samt kungörelser.

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats.

Detta är Ydre kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.
Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Nämndernas och styrelsernas protokoll anslås på Ydre kommuns anslagstavla här på denna webb-sida. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats.

Meddelandet sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Här framgår också vilken dag respektive anslag tas bort. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Protokollen finns hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under fliken politik och organisation.

När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Överklaga beslut

Senast uppdaterad