Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Så här ansöker du om tillstånd för enskilt avlopp

Vi rekommenderar att du redan i planeringsstadiet kontaktar en entreprenör som kan hjälpa dig. Entreprenören kan ta fram förslag på reningsanläggning och hjälpa dig med ansökan.

OBS! Själva anläggningsarbetet ska alltid göras av en sakkunnig person.

Ta också gärna kontakt med miljökontoret. Då kan vi vara behjälpliga med information, i grova drag, om platsens lämplighet med hjälp av GIS-stöd (geografiska informationssystem) för planering av små avlopp, hur många andra avloppsanläggningar och vattenbrunnar som finns i ditt område. Vad miljölagstiftningen säger samt eventuella nationella och lokala riktlinjer.

När du och din entreprenör har ett förslag på anläggning och placering skickar ni in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken eller anmälan enligt miljöbalken.

Samma blankett används i båda fallen.

Senast uppdaterad