Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Stipendium

Stipendium för berömvärd gärning

Ydre kommuns stipendium avser att vara kommunens erkänsla till personer, föreningar eller grupper som utfört en gärning till gagn för Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas till:

  • Den/de som utfört förtjänstfull insats inom litteratur, konst, musik, teater, film, foto, design, formgivning, journalistik, folkbildning eller utfört annan kulturell gärning som är värd att uppmärksammas. Stipendiet kan också delas ut som hjälp till fortbildning till den/de som visat särskild fallenhet för att kunna utvecklas vidare inom ovan uppräknade områden.
  • Den/de som gjort betydande humanitär insats som förtjänar att lyftas fram.
  • Den/de som inom föreningslivet utfört en gedigen insats inom barn- och ungdomsverksamheten i Ydre kommun.

Kulturstipendium

Ydre kommuns kulturstipendium avser att vara kommunens erkänsla till personer, föreningar eller grupper som utfört en kulturell gärning till gagn för Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas till:

  • Den/de som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning.
  • Den/de som gjort en betydande humanitär insats.
  • Den/de som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av särskild belöning.
  • Hjälp till fortbildning till den/de som visat särskilda förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden.

Stipendium för ledarinsatser

Stipendiet avser att vara kommunens erkänsla till person, förening eller grupp som utfört en gedigen ledarinsats till gagn för barn- och ungdomsverksamheten i Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas till:

  • Den verksamhet som belönas skall kännetecknas av hög kvalitet, mångårigt engagemang och påvisbara resultat.
  • Stipendiet kan endast tilldelas person, förening eller grupp vars verksamhet har varit eller är förlagd inom Ydre kommun.

Förslag eller ansökan skickas till:
Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre eller
e-post: ydre.kommun@ydre.se senast den 1 april

Beslut: Kommunstyrelsen utser stipendiat.

Utdelning: Stipendierna delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Senast uppdaterad