Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Ydre kommun hoppas på invånarnas engagemang under Beredskapsveckan

25 september till 1 oktober är förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin egenberedskap genom att ta del av övningarna i länkarna längre ner i texten.

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig.

Omvärldsläget och erfarenheterna av extremväder till följd av klimatförändringarna gör det extra viktigt att vi som kommun tar vårt ansvar för att stärka vår gemensamma beredskap. Vi hoppas att invånarna tycker det samma och passar på att ta del av utbildningsmaterialet, säger Charlie Holmlund.

Fakta Beredskapsveckan och tema Öva!

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris.

Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Länk till övningsverktyget Sju dagar
https://www.msb.se/hemberedskap

Länk till övningsfoldern Sju dagar för utskrift och tryck
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/kampanjmaterial-2023/

För mer information, kontakta Charlie Holmlund,

charlie.holmlund@ydre.se

Senast uppdaterad