Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Mellan 26 september till 2 oktober har hela landet KRISBEREDSKAPSVECKA

YDRE KOMMUN deltar i Krisberedskapsveckan 2022

Den 26september – 2 oktoberär det åter dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitetsomvisar hur man kan hanterasin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

MSB leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.

Människors kännedom om lokala risker behöver också öka.

Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar så behöver var och en vara förberedd för att kunna bidra aktivt säger Charlotte Gremar Engdahl Kommunchef i Ydre Kommun. Vi har dragit många lärdomar av pandemin om hur vi alla kan hjälpas åt. Det är viktigt att varje hushåll som kan, engagerar sig mer lokalt.

Vi vet att förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands beredskap. Därför ser vi fram mot att delta i Krisberedskapsveckan, säger Malin Hansson Kommunikations- och Näringslivsstrateg i Ydre Kommun.

För mer information om lokala aktiviteter under Krisberedskapsveckan läs mer på: https://www.ydre.se/ydre-kommun/raddningstjanst/krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan sedan 2017.
www.msb.se/krisberedskapsveckan

För mer information, kontakta

Jonny Thuresson

jonny.thuresson@ydre.se

+46 381 612 48

Senast uppdaterad